Michalina Małczak

Jest absolwentką wydziału lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Od samego początku w kręgu jej zainteresowań były choroby wewnętrzne i profilaktyka zdrowotna, w tym wpływ masy ciała i nawyków zdrowotnych na utrzymanie zdrowia.

W trakcie studiów uczestniczyła w programach wymiany studentów, dzięki czemu mogła zobaczyć różnice nie tylko w leczeniu, ale też w podejściu do promocji zdrowia i profilaktyki.

W 2020 roku została specjalistą w dziedzinie chorób wewnętrznych. Jednocześnie w dalszym ciągu rozwijała swoje zainteresowania, dokształcając się poprzez udział w licznych szkoleniach i kursach.

Na co dzień zajmuje się leczeniem chorób przewlekłych w ramach poradni podstawowej opieki medycznej.