Marcin Żak

Home / Marcin Żak

Marcin Żak – dyrektor placówki – absolwent kierunki Fizjoterapia Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, pracownik naukowy uczelni na stanowisku asysten/wykładowca. Aktualnie w trakcie przewodu doktorskiego z wykorzystania EEG w sporcie zawodowym.

Socials