Intralipid in vitro i nie tylko

Home / Oferta / Intralipid in vitro i nie tylko

Podjęcie decyzji o potomstwie jest przełomowym momentem dla wielu par. Niestety, nie każda z nich szybko zobaczy dwie kreski na teście ciążowym. Staranie się o ciążę jest długą i krętą ścieżką dla obojga partnerów i w niektórych przypadkach może ono trwać nawet kilka czy kilkanaście lat, zwłaszcza jeśli w grę wchodzą zaburzenia płodności. Postęp medycyny w nowoczesnych metodach diagnozowania i leczenia niepłodności daje wielu parom nadzieję na zostanie rodzicami.

Intralipid w walce z niepłodnością

Intralipid to innowacyjna terapia stosowana w celu wspomagania leczenia niepłodności. Kuracja jest oparta na naturalnych składnikach, glicerolu – a jej znaczenie dla starania o ciążę jest poparte wieloma badaniami. Metoda ta zyskuje na popularności przede wszystkim ze względu na bezpieczeństwo jej stosowania i pozytywny wpływ na implantację zarodka. Intralipid został także uznany za opcję terapeutyczną dla pacjentek z nieprawidłową aktywnością komórek NK (natural killers), występującą w przypadku niepłodności immunologicznej. Wskazaniem do zastosowania kuracji z użyciem Intralipidu są m.in. niepowodzenia w implantacji zarodka oraz nawracające poronienia. Terapia ma tym samym swój niepodważalny do tej pory udział we wspomaganiu utrzymania ciąży, a bezpieczeństwo jej stosowania jest czynnikiem, które skłania pary do wypróbowania tej metody.

Zaburzenia autoimmunologiczne

W zaburzeniach autoimmunologicznych nieprawidłowym działaniem komórek odpornościowych jest wywoływanie odpowiedzi układu immunologicznego w kierunku własnych komórek jajowych. Za 90% przypadków niepłodności immunologicznej z poronieniami nawykowymi odpowiedzialne są:

 • przeciwciała przeciwjądrowe ANA
 • przeciw­ciała antyfosfolipidowe APL
 • przeciwciała przeciwjajnikowe AOA

Zaburzenia alloimmunologiczne

Stanowią 10% niepowodzeń w implantacji i poronień. Wynikają one z komórek układu immunologicznego kobiety, który rozpoznaje męskie komórki jako obce i wrogie, a co za tym idzie – niszczy je. W etiologii tych zaburzeń swój udział mają:

 • komórki NK (Natural Killer)
 • przeciwciała przeciwplemnikowe ASA

Reakcja organizmu objawia się niepowodzeniami z implantacją zarodka w procesie in vitro oraz trudnościami z utrzymaniem ciąży. Pary bezskutecznie starające się o dziecko często zmagają się z nawracającymi poronieniami, o których mówimy, gdy do poronienia doszło w przypadku dwóch lub więcej kolejnych ciąż. Niepłodność immunologiczna może nie tylko uniemożliwić zajście w ciążę, ale również doprowadzić do straty ciąży na jej wczesnym etapie.

Niepłodność immunologiczna – badania

Diagnoza niepłodności immunologicznej powinna zostać poprzedzona wykluczeniem nieprawidłowości anatomicznych w układzie rozrodczym u kobiety oraz kompleksowymi badaniami płodności u mężczyzny, aby wykluczyć odrębne przeszkody w procesie zapłodnienia. Następnie zaleca się wykonanie badań diagnostycznych, do których należą:

 • badanie układu KIR oraz HLA-C
 • immunofenotypowanie z uwzględnieniem poziomu komórek NK
 • badanie stężenia przeciwciał przeciwjądrowych ANA2 oraz przeciwciał przeciwplemnikowych ASA
 • badanie anty-TPO

Korzystne działanie kwasów Omega-3

Kwasy Omega-3 to wielonienasycone kwasy tłuszczowe zawierające podwójne wiązanie przy trzecim od końca atomie węgla w łańcuchu węglowym. Poza tym, że stanowią źródło energii dla organizmu, charakteryzuje je również szereg prozdrowotnych właściwości. Powinny być podstawą dobrze zbilansowanej diety, aby zapewnić się prawidłowe funkcjonowanie wszystkich narządów i cieszyć się dobrym zdrowiem. Ich udział w staraniach się o potomstwo również nie pozostaje bez znaczenia.

Kwasy Omega-3 należą do egzogennych kwasów tłuszczowych. Oznacza to, że nie są syntezowane w ludzkim organizmie i muszą być dostarczane wraz z pożywieniem. Niestety zawarte w pokarmach kwasy Omega-3 mogą ulegać przemianom enzymatycznym i tym samym tracić swoje prozdrowotne właściwości. Terapia Intralipidem umożliwia podanie ich bezpośrednio do krwi, dzięki czemu docierają do tkanek i narządów w praktycznie niezmienionej formie. Na miejscu wzbogaca je w niezbędną do funkcjonowania energię i związki potrzebne do syntezy hormonów, a także innych biologicznie czynnych substancji.

Intralipid – sprzymierzeniec w staraniach o potomstwo

Nieprawidłowa dieta, zwłaszcza oparta na przetworzonej żywności może mieć negatywne skutki dla płodności. Szczególnie niezabezpieczone są zawarte w pożywieniu tłuszcze trans, które dostarczane w nadmiarze mogą zwiększać ryzyko wystąpienia niepłodności. Preparat Intralipid ułatwia przyswajanie niezbędnych kwasów tłuszczowych, a zachowanie odpowiednich proporcji NNKT (nienasyconych kwasów tłuszczowych) dostarczanych organizmowi jest podstawą w staraniach się o potomstwo. Natomiast głównym celem podaży Intralipidu u pacjentek z niepłodnością immunologiczną jest hamujący wpływ na nadreaktywność układu odpornościowego i zmniejszenie odpowiedzi immunologicznej. Podawanie Intralipidu zyskuje popularności, jako jedna z najmniej inwazyjnych metod wspomagania leczenia niepłodności.

Czy Intralipid jest bezpieczny?

Intralipid to tłuszczowa emulsja stosowana od ponad 50 lat, jako źródło kalorii dla pacjentów wymagających żywienia pozajelitowego. W takiej formie możliwe jest dostarczenie niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych. Intralipid jest podawany w powolnym wlewie dożylnym, a stężenie preparatu (10% lub 20%) jest dobrane zgodnie z zaleceniami lekarza. Ponadto może być podawany wyłącznie w wykwalifikowanych placówkach medycznych, co dodatkowo warunkuje bezpieczeństwo tej kuracji.

Co wchodzi w skład Intralipidu?

Ta z pozoru nowa i trudna nazwa, kryje za sobą skład oparty w większości na znanych wszystkim składnikach. Bazą są naturalne składniki, a ich organiczne pochodzenie podkreśla bezpieczeństwo tego preparatu. Substancję czynną stanowi oczyszczony olej sojowy. Dostarczone w ten sposób długołańcuchowe kwasy tłuszczowe umożliwiają sprawną budowę błon komórkowych oraz zwiększają efektywność zachodzących w organizmie procesów metabolicznych. Do pozostałych składników obecnych w preparacie Intralipid należą: oczyszczone fosfolipidy z jaja kurzego, bezwonny glicerol, wodorotlenek sodu oraz woda.

Jak działa Intralipid?

Badania potwierdzają, że podawany dożylnie Intralipid sprzyja implantacji oraz utrzymaniu ciąży, zwłaszcza gdy u pacjentki występują zaburzenia ze strony komórek NK (Natural Killers). Zawarte w oczyszczonym oleju sojowym nienasycone kwasy tłuszczowe Omega-3 i Omega-6 wspomagają procesy fizjologiczne zachodzące u kobiet w wieku reprodukcyjnym.

Zalety stosowania Intralipid w Vigor Point

 • Niska cena za podanie Intralipidu

 • Skuteczność potwierdzona międzynarodowymi badaniami

 • Jedna z bezpieczniejszych metod wspomagania leczenia niepłodności

 • Wszystkie niezbędne badania laboratoryjne wykonane w ambulatorium Vigor Point

 • Opieka wykwalifikowanych specjalistów w cenie podania

Intralipid – przeciwwskazania do stosowania

Wlewy dożylne z Intralipidem nie powinny być stosowane u pacjentów z zaburzeniami gospodarki lipidowej. Należy do nich hiperlipidemia, ze szczególnym uwzględnieniem hipertriglicerydemii.

Poza dyslipidemiami przeciwskazaniem do zastosowania leku jest także nadwrażliwości składniki preparatu, czyli białko jaja kurzego, soję oraz orzeszki ziemne. Nie powinno się stosować kuracji Intralipidem u pacjentów z:

ostrą niewydolnością wątroby

niewydolnością nerek

zapaleniem trzustki

nadczynnością tarczycy

niewyrównaną cukrzycą

zespołem hemofagocytarnym

Dotąd nie odnotowano niepożądanych działań Intralipidu podczas ciąży oraz karmienia piersią. Ryzyko i korzyści terapii należy skonsultować z lekarzem prowadzącym, który podejmuje ostateczną decyzję.

Co jest potrzebne, aby poddać się kuracji?

Pacjentki zainteresowane rozpoczęciem terapii wspomagania leczenia niepłodności, z użyciem Intralipidu, powinny w swojej dokumentacji medycznej posiadać:

Potwierdzenie o zdiagnozowanej niepłodności immunologicznej z nadreaktywnością układu odpornościowego

Pełną dokumentację badań związanych z diagnozą niepłodności, w tym wyniki immunofenotypowania w kierunku zbyt dużego stężenia komórek NK

Badanie alergii pokarmowej na soję oraz orzeszki ziemne – w razie potrzeby pacjentka może wykonać je w naszej placówce

Z uwzględnieniem dokumentacji medycznej oraz stanu zdrowia pacjentki, nasi lekarze podejmują ostateczną decyzję o kwalifikacji do terapii z Intralipidem.

Przebieg terapii intralipidowej

Intralipid stanowi opcję terapeutyczno-uzupełniającą dla kobiet będących w trakcie jednej z poniższych metod starania się o dziecko:

 • naturalnej,
 • In vitro.

W zależności od wybranej przez pacjentkę metody starania się o ciążę nasi specjaliści indywidualnie dopasują i zaplanują harmonogram kuracji intralipidowej. Cała procedura odbywa się pod ścisłym nadzorem lekarza i przeszkolonego personelu, a pacjentka może liczyć na kompleksową opiekę w czasie trwania całego cyklu terapii. Nasze indywidualne podejście do każdej z pacjentek przyczynia się nie tylko do poczucia bezpieczeństwa kobiet, ale także do zwiększonej efektywności terapii wspomagania leczenia niepłodności.

Intralipid można stosować maksymalnie do 10 tygodnia ciąży lub do końca pierwszego trymestru, a ostateczną decyzję o ilości wlewów podejmuje lekarz.

Pacjentka, przyjeżdżając na podanie leku, powinna uzbroić się w cierpliwość, gdyż jeden zabieg trwa ok. 4-4,5 godziny. Przyspieszenie podania nie jest możliwe bez zgody lekarza.
Podczas podania możliwe jest jednak spożywanie pokarmów, napoi oraz przemieszczanie się (np. do toalety)