Po co oznaczać grupę krwi?

Po co oznaczać grupę krwi?

Bez wątpienia każdy z nas powinien znać swoją grupę krwi. To proste, ale ważne badanie, które w praktyce diagnostyki labolatoryjnej wykonujemy bardzo często. Dlaczego ważne jest, aby wiedzieć, jaka jest Twoja grupa krwi? Dowiesz się poniżej!

grupa krwi kiedy ją oznaczyć

Grupy krwi – o co chodzi?

Grupa krwi to zestaw antygenów obecny na krwinkach czerwonych. Wyróżniamy 4 grupy krwi:

  • A, posiadająca antygen A,
  • B, posiadająca antygen B,
  • AB, posiadająca zarówno antygen A, jak i B,
  • oraz O, która nie posiada żadnego antygenu na krwinkach.

Na krwinkach czerwonych obecne są nie tylko antygeny A oraz B, ale także przeciwciała przeciwko obcym antygenom. Dla przykładu, na krwinkach w grupie A obecne są przeciwciała anty-B, na krwinkach w grupie AB nie występują żadne z przeciwciał, z kolei na krwinkach grupy O możemy spotkać zarówno anty-A, jak i anty-B. 

O czym mówi czynnik Rh?

Dodatkowo każda z wyżej wymienionych grup może posiadać lub nie, czynnik Rh, czyli antygen D. Jeśli będzie obecny, mówimy wtedy o krwi Rh(+). Z kolei jeśli zaś antygen ten będzie nieobecny, mamy do czynienia z grupą krwi Rh(-). Ten czynnik jest niezwykle ważny dla par planujących potomstwo oraz tych spodziewających się dziecka. Jeśli bowiem matka ma krew Rh(-), a dziecko odziedziczy po ojcu krew Rh(+), możemy mieć do czynienia z tzw. konfliktem serologicznym. Jest to niebezpieczna sytuacja, która może prowadzić do choroby hemolitycznej płodu, czego następstwem może być śmierć. 

gdzie zbadam swoją grupę krwi

Grupa krwi – kiedy powinna być oznaczona?

Istnieje wiele sytuacji, w których konieczne jest oznaczenie, jaka jest grupa krwi pacjenta. Przede wszystkim to badanie stanowi ważny element przygotowania do zabiegów chirurgicznych. Informacja o grupie krwi pozwoli na przygotowanie się do sytuacji, w której na skutek znacznej utraty krwi, konieczne będzie jej przetoczenie. Wiele osób decyduje się na to badanie, aby mieć pewność, że jeśli dojdzie do wypadku lub urazu z dużą utratą krwi, możliwe będzie szybkie przetoczenie właściwej krwi. Swoją grupę krwi powinny także znać ciężarne oraz kobiety, które dopiero planują ciążę. To bardzo istotne w kontekście możliwego konfliktu serologicznego. Oznaczenie grupy krwi jest również elementem ustalania ojcostwa. Transfuzja krwi jest również jedną z metod leczenia anemii. W przypadku niedokrwistości u pacjenta można przetoczyć krew odpowiedniej grupy.

Jak można oznaczyć grupę krwi?

To bardzo ważne, aby znać swoją grupę krwi. Taka informacja może być istotna w wielu sytuacjach, nawet ratujących zdrowie i życie. Grupa krwi możesz oznaczyć w laboratorium Vigor Point. Co najważniejsze – u nas nie potrzebujesz skierowania od lekarza, żeby wykonać wszystkie potrzebne badania.

Grupa krwi jest oznaczana po pobraniu próbki z krwi żylnej. Nie jest konieczne żadne przygotowanie, a pacjent nie musi być na czczo. Wynik badania laboratoryjnego z pieczątką pracowni jest wiarygodnym dokumentem potwierdzającym grupę krwi. W sytuacjach, kiedy konieczne jest przedstawienie grupy krwi, można również okazać Legitymację Honorowego Dawcy Krwi lub Identyfikacyjną Kartę Grupy Krwi, zwaną także „krewkartą”. Nie we wszystkich przypadkach są one jednak uznawane, dlatego może być konieczne powtórne oznaczenie grupy krwi.