Jakie korzyści niesie ze sobą tlenoterapia

Jakie korzyści niesie ze sobą tlenoterapia

Tlenoterapia, czyli leczenie tlenem to metoda, która niesie ze sobą szereg korzyści zdrowotnych. Środkiem leczniczym jest tu tlen podawany pacjentowi w ramach terapii. Jakie są jej rodzaje, u kogo może być stosowana i jakie korzyści niesie ze sobą tlenoterapia?

Maska tlenowa. Tlenoterapia - jakie korzyści ze sobą niesie?

Rodzaje tlenoterapii

Ze względu na sposób podawania tlenu, wyróżnia się dwa rodzaje tlenoterapii:

Tlenoterapia bierna

Tego rodzaju terapia stosowany jest przy świadomym udziale pacjenta. Tlen, który pacjent wdycha samodzielnie, lekarz może mu podać z koncentratora tlenowego, zbiornika z płynnym tlenem lub butli tlenowej. Jeśli zajdzie taka potrzeba, tlenoterapię bierną może w każdej chwili przerwać.

Tlenoterapia czynna

Ten rodzaj terapii, lekarze najczęściej stosują w ciężkich przypadkach, które zagrażają życiu pacjenta. Tlenoterapia czynna polega na mechanicznym wtłaczaniu odpowiednio dobranej pod względem stężenia i ilości mieszanki gazów przy pomocy respiratora. Oddech wymuszony konieczny jest w sytuacji, gdy pacjent jest nieprzytomny lub ma problemy z samodzielnym oddychaniem.

Wskazania do tlenoterapii

Jej celem jest przede wszystkim poprawa komfortu życia pacjenta. W trakcie leczenia, lekarz może wybrać ten rodzaj terapii, jeśli cierpisz na:

 • zdiagnozowaną niewydolność oddechową,
 • astmę,
 • przewlekłą obturacyjną chorobę płuc,
 • mukowiscydozę,
 • bezdech senny,
 • duszności,
 • otyłość.

Z dobrym skutkiem tlenoterapię stosują rehabilitanci dzieci i nastolatków z porażeniem mózgowym. Korzyści może ona też przynieść osobom z autyzmem oraz po udarze mózgu.

Lekarz- przykłada maskę z tlenem pacjentowi. Tlenoterapia - jakie korzyści ze sobą niesie?

Operacja i okres pooperacyjny

Szczególnym miejscem, gdzie stosuje się tlenoterapię jest sala operacyjna oraz oddział pooperacyjny. W trakcie zabiegu, po znieczuleniu ogólnym i zaintubowaniu, pacjent otrzymuje mieszankę o stężeniu tlenu 25-35%. Dzięki temu ma zapewnioną prawidłową saturację, co w praktyce oznacza wysycenie krwi tętniczej w granicach 95%-100%.

Również pacjenci, którzy właśnie przeszli operację i przebywają na oddziale pooperacyjnym, mogą korzystać z masek twarzowych z otworami, pozwalającymi na uzupełnienie powietrza z otoczenia. Lekarz może też podać tlen przez tak zwany cewnik donosowy.

Niska saturacja

Tlenoterapię lekarze stosują również u osób, u których saturacja, czyli poziom tlenu we krwi spada poniżej 92%. Podając im tlen i natleniając krew, poprawiają wydolność ich organizmu.
By sprawdzić swój poziom saturacji możesz użyć pulsoksymetru, który po nałożeniu na palec, pokazuje odpowiednie parametry.
Jeśli jednak nie posiadasz tego urządzenia, spadek poziomu natlenienia krwi możesz rozpoznać po następujących objawach:

 • duszność i kaszel,
 • płytki, przyspieszony oddech,
 • zwiększona potliwość i drżenie,
 • mocno przyspieszona akcja serca,
 • sinica.

Tlenoterapia – jakie korzyści ze sobą niesie?

Bez tlenu życie na ziemi byłoby niemożliwe i jak ważny jest dla każdej istoty żywej, nie trzeba nikomu tłumaczyć. Okazuje się jednak, że niezbędny jest nie tylko do życia osób zdrowych, ale też ułatwia funkcjonowanie osobom chorym i pomaga im wrócić do zdrowia.
Tlenoterapia bardzo pozytywnie wpływa też na prawidłowe funkcjonowanie narządów wewnętrznych.

Dzięki niej wyraźnie poprawia się sprawność psychiczna i fizyczna pacjentów, a ich mózg oraz serce zostają odpowiednio dotlenione. Tlenoterapia redukuje zaburzenia oddychania, poprawia jakość snu oraz zwiększa ogólną odporność organizmu.
Nieprzypadkowo więc zyskuje ona uznanie wśród lekarzy i chorych na całym świecie.
W niektórych przypadkach, lekarz może zalecić terapię tlenową również w warunkach domowych.