Markery stanu zapalnego – co trzeba o nich wiedzieć?

Markery stanu zapalnego – co trzeba o nich wiedzieć?

Choroba to bardzo intensywny czas dla wszystkich komórek naszego organizmu. Większość energii spożytkowana jest na walkę z drobnoustrojami. Aby upewnić się, że w naszym organizmie obecny jest stan zapalny, warto wykonać dodatkowe badania. W tym celu należy sprawdzić markery stanu zapalnego, ponieważ to właśnie ich produkcja zwiększa się podczas reakcji zapalnych organizmu. Zanim jednak zbadasz markery stanu zapalnego, przeczytaj nasz artykuł!

Skąd się bierze stan zapalny w organizmie?

Stan zapalny to z definicji reakcja obronna układu immunologicznego na uszkadzający czynnik. Tym czynnikiem może być wirus, bakteria grzyb czy pasożyt. Zdarzają się także stany zapalne w odpowiedzi na czynniki fizyczne, jak promieniowanie jonizujące lub urazy mechaniczne, a także na czynniki chemiczne, do których należą głównie żrące kwasy i zasady. Do objawów towarzyszących stanom zapalnym należą:

– gorączka,

– ból,

– obrzęk,

– zaczerwienienie.

Może także dochodzić do dysfunkcji tkanek zajętych stanem zapalnym. W przebiegu tej reakcji może pojawić się wysięk zapalny, o charakterze ropnym, krwotocznym bądź surowiczym. Same objawy mogą mieć różny stopień nasilenia w zależności od zaawansowania procesów zapalnych. Obecność stanu zapalnego w Twoim organizmie możesz potwierdzić lub wykluczyć badając markery stanu zapalnego. 

wirusy we krwi markery stanu zapalnego jak zbadać

Markery stanu zapalnego – co o nich wiemy?

Wskaźniki laboratoryjne, które wzrastają podczas reakcji zapalnych układu immunologicznego w naszym organizmie, to markery stanu zapalnego. Najczęściej kontrolowanymi wskaźnikami jest białko C-reaktywne oraz odczyn OB (tzw. odczyn Biernackiego). Jednak równie istotne mogą okazać się stężenia białych krwinek oraz prokalcytoniny. 

CRP, czyli białko C-reaktywne to najczęściej oznaczany marker stanu zapalnego. Jest tzw. białkiem ostrej fazy i pojawia się szybko po uszkodzeniu tkanek. Dlatego już w niewielkim odstępie czasu od wystąpienia reakcji zapalnej, możemy spodziewać się wzrostu tego składnika. Wraz z rosnącym zaawansowaniem stanu zapalnego – stężenie białka CRP również będzie wzrastało. Jest to bardzo czuły wskaźnik, gdyż jego wzrost obserwujemy już po około 4-8 godzinach po wystąpieniu przyczyny. Rosnący poziom CRP jest zawsze niepokojący, jednak normę przyjmuje się wyniki do 5 mg/l. 

Odczyn OB nazywany inaczej odczynem Biernackiego to równie często oznaczany marker stanu zapalnego. Odczyn ten stanowi przesiewowy oraz nieswoisty wskaźnik stanu zapalnego. Dokładnie jest to pomiar drogi opadania krwinek czerwonych w niekrzepnącej krwi, w ciągu 1 godziny. Podwyższone wartości mogą sugerować toczące się zakażenie bakteryjne, stany zapalne nerek, jelit czy trzustki, martwicę tkanek lub dysproteinemie i białaczki. Warto pamiętać, że marker stanu zapalnego, jakim jest odczyn OB, może dawać fałszywie wysokie wyniki podczas miesiączki, stosowaniu antykoncepcji hormonalnej, w niedokrwistości oraz w trakcie ciąży. Za wyniki w normie w przypadku odczynu Biernackiego uważa się wartości 1-10 mm/h dla kobiet i 3-15 mm/h w przypadku mężczyzn.

markery stanu zapalnego badanie krwi crp odczyn ob

Jakie są inne markery stanu zapalnego?

W przypadku toczącego się stanu zapalnego w organizmie warto zwrócić uwagę także na stężenie innych, poza CRP i odczynem OB., wskaźników stanu zapalnego. Na toczącą się infekcję wirusową lub bakteryjną może wskazywać podwyższona wartość leukocytów, czyli białych krwinek. Są to elementy morfotyczne krwi, które pełnią ważną funkcję w odporności organizmu, a ich wartość rośnie podczas stanu zapalnego. Wyniki leukocytów w normie to wartości 4-11 tys./mm3. Rosnąca ilość limfocytów w morfologii krwi powinna budzić niepokój i sugerować wykonanie kolejnych badań.

Prokalcytonina to prekursor hormonu kalcytoniny, która odpowiada za utrzymywanie prawidłowej gospodarki mineralnej w naszym organizmie. Jednak ma też inną funkcję – poziom prokalcytoniny wzrasta w stanach zapalnych jak infekcje bakteryjne czy choroby wirusowe. 

Jak zbadać markery stanu zapalnego?

Aby ocenić, czy w Twoim organizmie toczy się infekcja zapalna, wystarczy zgłosić się do dowolnej placówki Vigor Point na badanie krwi. Najlepiej zgłosić się w godzinach porannych, na czczo, aby wyniki były wiarygodne. W naszych placówkach nie potrzebujesz skierowania, aby wykonać wszystkie niezbędne badania. Aby dowiedzieć się więcej – zadzwoń!